umimecesky.cz umimecesky.cz - Procvi?ování pravopisu ?eského jazyka | Umíme ?esky.cz

umimecesky.czWebsite Profile

Title: Procvi?ování pravopisu ?eského jazyka | Umíme ?esky.cz
Keywords:
Description:Procvi?ování pravopisu online, velká nabídka tradi?ních i netradi?ních úloh, pokrytí v?ech d?le?itych témat z ?eského jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, koncovky, ?árky, s/z, mě/mně, n/nn, ...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

umimecesky.cz Information

Website / Domain:umimecesky.cz
Website IP Address:91.239.200.220
Domain DNS Server:ns1.thinline.cz,ns3.cesky-hosting.eu,ns2.thinline.cz

umimecesky.cz ranks

Alexa Rank:608309
EveryoneDomain Rank:4
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

umimecesky.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$177,393
Daily Revenue:$486
Monthly Revenue:$14,580
Yearly Revenue:$$177,393
Daily Unique Visitors:44,713
Monthly Unique Visitors:1,341,390
Yearly Unique Visitors:16,320,245

umimecesky.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server Apache/2.2.22 (Debian)
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Date Wed, 19 Sep 2018 01:40:16 GMT

umimecesky.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

umimecesky.cz Similar Website

Domain WebSite Title
procvicovani.cz Jazyky - Procvi?ování .cz
wordbot.cz Hlavní stránka | WordBot.cz - Procvi?ování nejen anglického jazyka
ucimehrou.cz U?íme hrou | Vyukové programy k procvi?ování pravopisu formou hry
pravidla.cz Pravidla ?eského pravopisu - Pravidla.cz
matmat.cz Procvi?ování matematiky - MatMat
procvicuj.cz Procvi?ování na internetu
drillandskill.com Online procvi?ování DRILL & SKILL
wildova.cz Procvi?ování – Základní ?kola MOCHOV
chemicke-vypocty.cz Chemické vypo?ty - online procvi?ování a testy
anatom.cz Anatom.cz - procvi?ování anatomie ?lověka v obrázcích
jazykynanetu.cz Jazyky on-line | procvi?ování na internetu
znakovky.cz Znakovky - nejlevněj?í kurzy ?eského znakového jazyka
slepemapy.cz Slepé mapy - inteligentní aplikace na procvi?ování zeměpisu
profesionalnikorektury.cz Profesionální jazykové korektury ?eského jazyka - Mgr. Jana Sobotková
korekturacestiny.cz Korektura ?e?tiny.cz | Jazyková korektura a opravy ?eského jazyka
gramar.in Gramar.in úlohy z ?eského jazyka pro děti na základních ?kolách
cwsf.cz ?esky svaz vodního ly?ování
ceskybeh.cz ?esky běh?– portál ?eského atletického svazu

umimecesky.cz Alexa Rank History Chart

umimecesky.cz aleax

umimecesky.cz Html To Plain Text

Umíme ?esky - Zábavné procvi?ování pravopisu Umíme ?esky P?ehled Procvi?ování Doplňova?kaOtázkyDiktátyRoz?azova?ka?árkyRozboryMluvené diktátyKorektor Netradi?ní VtipyRobotiZávodyTymovkaSt?íle?kaTetrisP?í?erkyúzemí?ka Témata Vyjmen. slovaVelká písmenaMluvnické kat.Mix tématKoncovky Y/IPodobně znějícíSkloňování?árkyRozboryZkratky a typo P?ijíma?ky 5. t?ída: Doplňova?ka 5. t?ída: Roz?azova?ka 5. t?ída: Rozbory 7. t?ída: Doplňova?ka 7. t?ída: Roz?azova?ka 7. t?ída: Rozbory 7. t?ída: ?árky 9. t?ída: Doplňova?ka 9. t?ída: Roz?azova?ka 9. t?ída: Rozbory 9. t?ída: ?árky Materiály Student Domácí úlohy Moje t?ídy M?j postup Moje chyby Nejaktivněj?í t?ídy U?itelNáv?těvník Vypadá to, ?e va?e ?kola není v systému aktivní. Poproste prosím svého u?itele, aby va?i ?kolu aktivoval (v zálo?ce u?itel) a p?idal vás do t?ídy. Děkujeme. Pozor, multilicence pro Va?i ?kolu vypr?ela. Objednejte si prosím novou. Děkujeme. Pozor, multilicence pro Va?i ?kolu brzy vypr?í. Objednejte si prosím novou. Děkujeme. P?edstavení systému Vyzkou?ejte angli?tinu P?ipravujeme pro Vás zcela novy systém. Pokud máte chu?, vyzkou?ejte jej. Umíme anglicky.cz ? Vyberte si Procvi?ování Doplňova?ka Otázky Diktáty Roz?azova?ka ?árky Rozbory Mluvené diktáty Korektor Netradi?ní Vtipy Roboti Závody Tymovka St?íle?ka Tetris P?í?erky území?ka Zvolte si téma Vyjmen. slova Velká písmena Mluvnické kat. Mix témat Koncovky Y/I Podobně znějící Skloňování ?árky Rozbory Zkratky a typo Napi?te nám Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylep?ení? Uvítali byste roz?í?ení obsahu? Zajímá nás v?echno, co nám chcete sdělit. E-mailová adresa (prosím vyplňte, a? Vám m??eme dát vědět odpově?) Odeslat NAPI?TE NáM Pro u?itele U?itelsky mód Ceník multilicencí pro ?koly Osobní licence Mapování obsahu na ro?níky O projektu Podmínky u?ití ?ekli o nás O projektu Vyzkou?ejte také Umíme anglicky Matmat Poznáva?ka p?írody Slepé mapy

umimecesky.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sun May 21 20:30:25 2017
domain: umimecesky.cz
registrant: CHJARUSEK61513
admin-c: SB:HOSTINGLINE001
nsset: NSS:HOSTINGLINE001:1
registrar: REG-GENREG
registered: 05.06.2013 05:36:11
expire: 05.06.2018
contact: CHJARUSEK61513
name: Petr Jaru?ek
address: Vystavní 26
address: Brno
address: 60300
address: CZ
phone: +420.777268966
e-mail: jarusek.petr@gmail.com
registrar: REG-GENREG
created: 05.06.2013 05:36:08
contact: SB:HOSTINGLINE001
org: THINline s.r.o.
name: Matěj Kloubek
address: Nádra?ní 42/82
address: Praha 5
address: 15000
address: CZ
e-mail: podpora@cesky-hosting.cz
registrar: REG-GENREG
created: 11.07.2003 20:31:00
changed: 20.10.2015 16:12:03
nsset: NSS:HOSTINGLINE001:1
nserver: ns1.thinline.cz (91.239.200.243, 2a00:1ed0:2:0:1:5bef:c8f3:1)
nserver: ns2.thinline.cz (82.100.6.2, 2001:4de8:fa22:0:1:5264:602:1)
nserver: ns3.cesky-hosting.eu
tech-c: MATKLOUB
tech-c: SB:HOSTINGLINE001
registrar: REG-GENREG
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 03.06.2012 05:33:03
contact: MATKLOUB
name: Matej Kloubek
address: Nadrazni 42/82
address: Praha 5
address: 15000
address: CZ
phone: +420.777811029
e-mail: podpora@cesky-hosting.cz
registrar: REG-GENREG
created: 11.07.2003 20:11:00
changed: 26.09.2007 11:35:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en